Regulamin
I. Postanowienia ogólne
 
1. Sklep www.farbyikredki.pl jest prowadzona przez firmę: 

Farby i Kredki Renata Opala

ul. Strzeszyńska 224 60-479 Poznań

NIP 781-101-31-06  

2. Sklep internetowy farbyikredki.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie zamówienia są przyjmowane przez stronę farbyikredki.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny.

3. Zawartość sklepu internetowego farbyikredki.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. 

4. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie farbyikredki.pl są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na teren Polski.

6. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego farbyikredki.pl wyrażone są w złotych polskich.  Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Na wszystkie zakupione towary wystawiamy rachunek lub fakturę VAT.

7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego
Regulaminu.
 
II. Składanie zamówień
 
1. Zamówienia można składać za pośrednictwem internetu 24 godziny  na dobę. 
 
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 19.00, w soboty oraz w niedziele i święta, 
rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
2. Serwis farbyikredki.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do farbyikredki.pl poprzez zatwierdzenie. 
Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
b. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
c. koszty transportu
d. sposób płatności
4. Zamówienia nie opłacone po 7 dniach od złożenia będą anulowane
 
III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień
 
1.Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.
2. W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego wewnętrzna weryfikacja.
3. Serwis farbyikredki.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
4. Zamówienia są realizowane według kolejności zaksięgowanych wpłat.
 
IV. Dostarczanie zamówionych produktów
 
1. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności (informacja o braku). Serwis farbyikredki.pl zobowiązuje się do wysłania Klientowi towarów posiadających status "duża ilość, na wyczerpanie" w terminie najpóźniej w przeciągu 7 dni od dnia wpływu danej kwoty na konto. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.
2. Dla towarów o innym statusie dostępności niż powyższe czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania błędnych danych adresowych w formularzu zamówienia. Ponowne wysłanie paczki jest możliwe po uiszczeniu powtórnej wpłaty za koszty wysyłki oraz opłaceniu kosztów zwrotu przesyłki.
 
V. Płatności
 
1. Serwis Farby i Kredki proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:
przelewem - na konto w formie przedpłaty dla zamówień o każdej wartości
(w tytule przelewu proszę umieścić nr zamówienia):
konto: WBK Bank Zachodni 10 1030 1737 0000 0001 3061 0435
 
VI. Gwarancja i rękojmia / Reklamacje i zwroty towarów
 
1.Produkty oferowane przez farbyikredki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, przesyłając na nasz adres email oświadczenie o odstąpieniu od umowy o następującej treści:
"Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, obejmującej zamówienie ......... złożone ........., które odebrałem .........
 
Klient odsyła zakupiony u nas towar na nasz adres - przesyłka musi być dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem przez kuriera, towar nie może być używany - tylko w takiej sytuacji możemy Państwu zwrócić całą kwotę wartości przedmiotu.
 
3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać za pomocą Poczty Polskiej lub Kurierem na adres sklepu. W przypadku uzasadnionej reklamacji firma zwróci koszt przesyłki.  
 
4. Towar przyjęty do reklamacji zostaje wymieniony na identyczny lub  inny uzgodniony z Klientem. Sklep ponosi koszty przesłania do Klienta niewadliwego towaru.
5. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem/fakturą.
6. Należność za zwrócony towar zobowiązujemy się przelać na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na podany adres w przeciągu 5 - 7 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.
7. Klient może zrezygnować z zamówienia telefonicznie pod numerem wskazanym w danych adresowych firmy, lub za pośrednictwem poczty internetowej. Nie można anulować zamówienia już wysłanego.
8. W przypadku zwrotu przesyłki wynikłego z błędnie podanego adresu farbyikredki.pl nie ponosi kosztów ponownej wysyłki.
 
 VII. Polityka prywatności

1. Korzystanie ze sklepu nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych. Złożenie zamówienia przez użytkownika wiąże się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych, umożliwiających jego identyfikację i poprawne przetwarzanie oraz wysyłkę zamówienia, w tym imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub siedziby oraz danych niezbędnych do kontaktu z użytkownikiem. Przedmiotowe dane są wykorzystywane w celu świadczenia usług, w celu marketingu produktów, oraz w innych celach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Przetwarzanie danych prowadzone jest na podstawie zgody, wyrażonej w formie zaznaczenia właściwego miejsca na formularzu rejestracji nowego użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się do administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru.

3. Administrator danych osobowych może przesyłać użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej informacje o produktach sklepu, mające charakter informacji handlowych. Warunkiem otrzymywania informacji jest wyrażenie zgody na ich otrzymywanie poprzez zapisanie się do newslettera sklepu. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do administratora danych osobowych z żądaniem zaprzestania przesyłania mu informacji.

4. Administrator danych osobowych zbiera informacje związane z korzystaniem ze sklepu, niezbędne do prawidłowego dostosowania go do indywidualnych potrzeb użytkowników. W szczególności, administrator stosuje pliki cookie lub podobne, umożliwiające personalizację sklepu dla każdego użytkownika oraz zbieranie danych statystycznych. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies, ich przeglądanie, edycja lub usuwanie są możliwe w przeglądarce, służącej do korzystania ze sklepu. Bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one zapisywane w pamięci urządzenia należącego do użytkownika. 

5. Użytkownik sklepu ma prawo zwrócić się do administratora danych osobowych o udostępnienie treści danych zawartych w zbiorze, jak również do ich poprawiania, aktualizacji i usuwania. Ponadto, administrator danych osobowych usunie dane ze zbioru, jeżeli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 
IX. Rozstrzyganie sporów
 
W przypadku ewentualnych sporów na tle wykonania umów zawartych z podmiotem prowadzącym sklep, prawem właściwym dla wszystkich zawieranych umów jest prawo polskie, w tym polski Kodeks cywilny, sądem właściwym do rozstrzygania sporów zaś sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl